Programma donderdag 27 juni

09:15 uur

Inloop side events

10:00 uur

Side events

12:00 - 13:00 uur

Start hoofdprogramma - Inloop- en netwerklunch

13:00 uur

Themasessies ronde 1

 • Energiebesparing en beleid
 • Energiebesparing en slimmer benutten van het elektriciteitsnet
 • Energiebesparing en warmte 
 • Energiebesparing en mobiliteit
 • Energiebesparingstechnieken 
 • Collectieve aanpakken voor energiebesparing 
 • Energiebesparing en gedrag 
 • Energiebesparing, energiearmoede en natuur-inclusief energie besparen 
 • Energiebesparing en subsidies

13:40 - 13:50 uur

Wisselpauze

13:50 uur

Themasessies ronde 2

 • Energiebesparing en beleid 
 • Energiebesparing en slimmer benutten van het elektriciteitsnet
 • Energiebesparing en warmte 
 • Energiebesparing en mobiliteit
 • Energiebesparingstechnieken 
 • Collectieve aanpakken voor energiebesparing 
 • Energiebesparing en gedrag
 • Energiebesparing, energiearmoede en natuur-inclusief energie besparen 
 • Energiebesparing en subsidies

14:30 uur

Netwerkpauze met informatiepunt

15:00 uur

Plenair

 • Opening door dagvoorzitter Laureen Peskens
 • Directeur Generaal Klimaat en Energie, Michel Heijdra over de stand van zaken Nationaal Programma Energiebesparing
 • Paneldiscussie door:  
  Olof van der Gaag, voorzitter bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
  Gerdien de Vries, Gedragswetenschapper Klimaat en Energie bij TU Delft
  Robert van Beek, belangenbehartiger klimaat en energie bij FME
  Reinier Koppelaar, plv. directeur directie energiemarkt van het Ministerie van EZK
 • Uitreiking EZK Energie Awards door Michel Heijdra, Directeur Generaal Klimaat en Energie, Ministerie Economische Zaken en Klimaat

16:00 uur

Netwerkborrel met informatiepunt

17:30 uur

Einde