Alle aangeboden themasessies zijn in ronde 1 en 2 hetzelfde, behalve sessie "Energiebesparing en Gedrag". Hieronder ziet u het overzicht van de sessies.

 

Energiebesparing beleid
door Diandra van Duijn (EZK), Jelte de Jong (EZK) en Christiaan Tolsma (BZK)

Welk energiebesparingsbeleid staat er nu en wat zijn de nieuwe beleidsontwikkelingen? Wat verandert er door de Europese Energy Directive (EED)? We gaan in op de terugverdientijd van 5 jaar naar 7 jaar, nieuwe maatregelen, aankomende verplichtingen in de utiliteitsbouw, de voorbeeldrol van de overheid zelf en de opbrengst van de EED-audit plicht (aantal ontvangen rapporten) de energiebesparingsaanpak bij gebouwen.

Energiebesparing, netcongestie en het slimmer benutten van het elektriciteitsnet
Esmeralde van Vliet (EZK) en Jan Straatman (GEA)

Het elektriciteitsnet is op veel plekken te vol. Bedrijven die een aansluiting willen of meer elektriciteit willen gebruiken, komen steeds vaker op een wachtlijst bij netbeheerders. Welke mogelijkheden hebben ondernemers als ze met deze ‘netcongestie' te maken krijgen? Wat is het Landelijk Actieprogramma Netcongestie en welke ontwikkelingen spelen er om het net beter te benutten? Tijdens deze sessie word je bijgepraat over ontwikkelingen en handvatten die individuele ondernemers, hun adviseurs en installateurs kunnen helpen om netcongestie de baas te worden met maatregelen áchter de meter. Energiebesparing en slim benutten van transportcapaciteit gaan dan hand-in-hand.
 

Energiebesparing en warmte 
Koppeling van glastuinbouwbedrijven en woonwijken in Zuidplas en Waddinxveen
door Inka Vogelaar (BZK), Peter Reffeltrath (LNV), Ruud Keesmaat (gemeente Zuidplas) en Evert Vrins (Waddinxveen)

Door de ontwikkelingen van de gasprijzen en de ambitie van de glastuinbouw om in 2040 klimaatneutraal te zijn is in de glastuinbouw grote vraag naar duurzame warmte. De gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas en Glastuinbouw Nederland hebben daarom de handen ineengeslagen en willen onder de naam van Warmte Samenwerking Oostland snel tot een nieuw duurzaam warmtenetwerk komen. De aanleg van een warmtetransportnet voor de Glastuinbouw biedt de gemeenten ook de kans om indien haalbaar ook de gebouwde omgeving op deze vorm van duurzame warmte aan te sluiten. Dit wordt in Zuidplas verkend voor woningen in Zevenhuizen en Moerkapelle en voor woningen in Waddinxveen. Door slim koppelen van de gebouwde omgeving met glastuinbouw kan er zuiniger worden omgegaan met de beschikbare warmtebronnen en kan er elektriciteit en aardgas worden bespaard.  Ruud Keesmaat en Evert Vrins vertellen ons over de ontwikkelingen rond dit project en de uitdaging waar de partijen in WSO verband tegenaan lopen

Energiebesparing en mobiliteit
door Richard Hovinga (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

In deze sessie nemen we u mee in de bijdrage die elektrische voertuigen kunnen leveren aan energiebesparing. Daarnaast wordt er ingegaan op nationaal beleid en hoe dit terugkomt in de praktijk.

Energiebesparingstechnieken
door Nico Kuiper (RVO) en Carola Helmendach (Impuls Zeeland )

In deze sessie hoor je meer over innovaties in de energiebesparingspraktijk gericht op:
•    Het efficiënt inzetten van warmtepompen;
•    Regeltechniek voor gebouwbeheerders;
•    Energiezuinigere procestechnieken zoals koelcellen;
•    De inzet van elektrische componenten t.o.v. fossiel aangedreven zoals graafmachines en vorkheftrucks. 

Ook hoor je meer over de EIA lijst met 150 technieken met een terugverdientijd van langer dan 5 jaar en de energiebesparing binnen het Zeeuws Energie Akkoord. 

Collectieve aanpakken voor energiebesparing
door Irmelin Waalkens (Gooi op Groen) en Christa de Ruyter (PVB)

Energie besparen gaat samen een stuk gemakkelijker dan alleen: of het nu om financiering gaat of bedrijventerrein of wijkaanpak. In deze sessie vertellen een aantal initiatieven over hun ervaringen zoals de collectieve aanpakken op bedrijventerreinen. 

Energiebesparing en subsidies
door Joost Nauta (RVO) en Arjen de Jong (FEDEC)

Welke mogelijkheden zijn er om (financiële) ondersteuning te krijgen bij energiebesparing? In deze sessie hoor je hier alles over. We gaan in op regelingen, zoals VEKI, EIA, MIA/VAMIL en ISDE, maar ook op de rol van de energie adviseur.  

Energiebesparing en energiearmoede
door Johan Slobbe (BZK) en René Schellekens (RVO)

In deze sessie nemen BZK, RVO en TNO u mee om te zien wat er is gedaan en wat er moet gebeuren. Wat is energiearmoede, welke maatregelen hebben we de laatste jaren, sinds de grote prijsstijgingen, getroffen om energiearmoede te verlichten? En wat is de stand van zaken? De vraag die we in de sessie met de zaal willen bespreken is: en wat doen we nu bij een volgende energiecrisis? Wat hebben we geleerd en wat moet er anders?  

Energiebesparing en gedrag - Ronde 1
door Amber van Druten en Eveline van de Veer (Behavioural Insights Team EZK)

Wat zijn de motieven en drempels voor midden- en kleinbedrijf ondernemers om te verduurzamen? Hoe kan je met kennis van menselijk gedrag energiebesparing (nog meer) stimuleren? In deze interactieve sessie gaan we graag met jullie in gesprek, leer je over de belangrijkste resultaten uit vier gedragsonderzoeken én hoe je deze toepast in de praktijk. (de presentaties in ronde 1 en 2 verschillen)
 

Energiebesparing en gedrag - Ronde 2
door Amber van Druten, Evelien van de Veer (Behavioural Insights Team EZK) en Dr. Catherine Coorsemans (Ipso Factor S.A.)

Wat drijft het investeringsgedrag van bedrijven? Deze sessie bestaat uit twee presentaties. Er wordt een kort overzicht gegeven van de motieven en drempels van ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen en hoe je dit toepast in de praktijk op basis van vier gedragsonderzoeken. Daarnaast worden de niet-energetische voordelen van investeringen in energie-efficiëntie toegelicht op basis van de resultaten van het Europese M-Benefits project (H2020), een samenwerking van 20 bedrijven en overheden. (de presentaties in ronde 1 en 2 verschillen)