Naast het hoofdprogramma van het EZK Energie Event, bieden we u de mogelijkheid om deel te nemen aan side events. Deze vinden plaats tussen 10.00 en 12.00 uur

DEB tool
met MKB NL Martin Kloet (MKB NL) en Thomas van Houten (RVO, MKB ontzorgingsprogramma)

Deb.nl is een onafhankelijk digitaal platform van MKB-Nederland waar mkb-ondernemers informatie over en hulp krijgen bij het realiseren van energiebesparing. Naast praktische informatie biedt DEB ook (digitale) instrumenten waarmee alle ondernemers (wel of geen wettelijke verplichting) inzicht krijgen in hun eigen energieverbruik en besparingsmogelijkheden. Om de verduurzaming van het kleine mkb verder te versnellen heeft DEB in samenwerking met RVO en de 12 provincies het ontzorgingsprogramma ‘Verduurzaming mkb’ opgezet via een zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK). We gaan in gesprek over hoe DEB hulp kan bieden bij de invulling en de uitvoering hiervan. Ontdekken we de kansen en mogelijkheden. En kijken we samen wat hiervoor nodig is. Deze sessie is interessant voor (potentiële) DEB-partners, (branche)organisaties, gemeenten, provincies en energieadviseur.

NVDE/ABB/Alfa Laval/Flowserve: het Energie-Efficiëntie Symposium -Hoe kunnen we energie-efficiëntie concreet maken?
met Olof van der Gaag (NVDE), Valentijn Holewijn (EZK), Robert van Rheenen (DCMR Milieudienst Rijnmond), Simone van Tongeren (Deltalinqs), Marianne van Keep (Verstegen Spices & Sauces), Mike Umiker (Energy Efficiency Movement;), Staf Seurinck (ABB Nederland) Ron Faber (Alfa Laval Benelux) en Bart van der Slik  (Flowserve Corporation)

Energie-efficiëntie is een cruciale maar vaak onderbelichte pijler in de energietransitie. Toch is het één van de meest eenvoudige én doeltreffende oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Vele technologieën en producten die nodig zijn om de energie-efficiëntie wereldwijd te verbeteren bestaan al maar hun economische en ecologische voordelen zijn vaak minder bekend of worden onderschat. 
 
Welke toepassingen en systemen zijn vandaag beschikbaar en onmiddellijk inzetbaar? 
Wat is de terugverdientijd van deze investeringen?
Welke rol neemt de overheid op zich en hoe belangrijk is de samenwerking tussen publieke en private spelers bij energiebesparing?
 
Tijdens dit symposium luisteren we naar heel concrete, inspirerende investeringsvoorbeelden en lichten enkele organisaties toe welke verbindende en stimulerende rol zij hierin spelen. 

Publieke instanties en Europa (EED)
met Diandra van Duijn (EZK) 

Publieke instanties hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook als het gaat om energiebesparing en verduurzaming. Deze rol is vastgelegd in verschillende herziene Europese richtlijnen, zoals de Energie-efficiëntie richtlijn (EED) en de Energieprestatie voor gebouwen richtlijn (EPBD). Deze sessie is interessant voor publieke instanties die meer willen weten over de doelen die op hen afkomen en welke acties er nodig zijn om hieraan bij te dragen.  

BespaarSamen
met Marco Witschge

BespaarSamen is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland, ISSO, Dutch Green Building Council, TVVL en Platform Duurzame Huisvesting. Samen ontwikkelden deze partijen een stappenplan voor datagedreven verduurzaming van het zakelijk vastgoed. Het helpt gebouweigenaren om samen met hun vertrouwde installateur en/of adviseur de energieprestatie van hun gebouw te optimaliseren. Met inzet van bewezen tools en de overzichtelijke keuzes die daarbij per stap mogelijk zijn. 

Dutch Green Building Council (DGBC) : De milieu-impact van het Paris Proof verduurzamen van gebouwen
met Martin Mooij 

Een sessie over hoe verregaande energiebesparing, de milieu-impact van het bouwproces en het materiaalgebruik hand in hand kunnen gaan. Deze sessie is interessant voor bouwers, installateurs, beleggers en gemeenten. 

Uitvoering energiebeheer servers binnen datacenters - Handhaving en datacenterbranches maken afspraak over powermanagement

In het ochtendprogramma van het EZK Energie Event: Energie besparen nu en in de toekomst zal de afspraak tussen ODNL, DDA en NLDigital over de realisatie van geautomatiseerd energiebeheer op de servers worden getekend. De overeengekomen werkwijze doet recht aan een ieders rol. Voor omgevingsdiensten en datacenters is het event in het ochtendprogramma dat er een toelichting op de afspraak door ODNL en de branches wordt gegeven, waarna de ondertekening plaatsvindt. De media wordt uitgenodigd voor dit programmaonderdeel.