Datum en Tijd
woensdag, januari 25, 2023, 10:00 AM - 11:00 AM
Sessie
Webinar: Hernieuwbare warmte: de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk
Beschrijving

Hernieuwbare warmte is sterk in beweging: wat betekent het 'ophaalrecht van restwarmte' binnen de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet) voor u? En hoe gaat dit in de praktijk er uit zien? Wij nemen u mee in de aanpak op een bedrijventerrein en praktijksamenwerking tussen bedrijven met inzet van bodemwarmte. De onderwerpen:

  • De nieuwe warmtewet en het ophaalrecht
  • De Warmte Infrastructuur Subsidie (opent in 2023)
  • Bodemenergie en geothermie.

Sprekers

  • Mariëtte Bilius (Prov. Zuid-Holland/DCMR Milieudienst Rijnmond), Maarten Bijl (WarmtelinQ/Gasunie) en Jentse Hoekstra (EZK) over de nieuwe warmtewet en het ophaalrecht.
  • Koen van den Heuvel (EZK) over de komst van Warmte Infrastructuur Subsidie (WIS). 
  • Frank Agterberg (Bodemenergie en warmtepompen) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) over de praktijk, de voor- en nadelen, en waar je op moet letten als je hiervoor kiest.

Extra informatie
Wat betekent de nieuwe warmtewet voor u? Met de transitie naar warmte uit niet fossiele bronnen gaat er veel veranderen. Niet alleen in de wetgeving maar ook bij bedrijven en instellingen. Door het ophaalrecht wordt ieder bedrijf potentieel warmteleverancier. Nieuwe bronnen vindt men in de warmte-atlas en bij warmte-overschotten bij bedrijven. Wie treft dat en hoe gaat dat in zijn werk? We spreken over de uitwerking van dit ophaalrecht.

De Warmte Infrastructuur Subsidie (WIS): Deze regeling gaat in 2023 van start en heeft als doel om de aanleg van kosteneffectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving te versnellen door de onrendabele top van collectieve warmte-infrastructuur weg te nemen. Tijdens deze sessie wordt de werking van de WIS nader toegelicht.