Datum en Tijd
dinsdag, januari 24, 2023, 11:30 AM - 12:30 PM
Sessie
Webinar: Hoge energieprijzen vragen om de toepassing van duurzame energie
Beschrijving

In deze sessie vertellen de sprekers meer over:

  • Hoe de inpassing van duurzame energie en hernieuwbare warmte de zorgen rond de energierekening kan verminderen.
  • Hoe met flexibilisering en het opslaan van energie netcongestie kan worden tegengegaan én kan worden ingespeeld op de volatiele prijzen.
  • Welke financieringsmogelijkheden er zijn om maatregelen te nemen (ISDE, EIA, MIA en VEKI).

Sprekers

  • Bert Strijker (ECUB) over de energie-uitwisseling op bedrijventerreinen.
  • Boy Schmidt (EZK) over de hoge energieprijzen, hoe de verduurzaming van je bedrijf kan helpen en de Borgstellingskrediet Groen en de TEK (tegemoetkoming energiekosten energie-intensief MKB).
  • Barbara Breimer (RVO) over de subsidie- en fiscale mogelijkheden bij energiemaatregelen en wanneer je welke regeling kan aanvragen.
  • Marco Witschge (Bespaargarant) over hoe te investeren in energiebesparing uit de lagere energiekosten of zelfs energiebesparing als een off-balance dienst af te nemen. 

Extra informatie
Energie-uitwisseling op bedrijventerreinen: De oplossing voor netcongestie hoeft niet alleen gezocht te worden in de aanleg van grotere distributieleidingen. Bij uitgebalanceerd verbruik van energie, flexibilisering bij energie verbruikende bedrijfsprocessen of het bufferen van energie kan het net worden ontlast zonder extra (grote) investeringen.

Na afloop gedeelde websites:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek
Programma Verduurzaming Industrie
CO₂-reductie industrie
EIA:  Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers (rvo.nl)
MIA: MIA en Vamil voor ondernemers (rvo.nl)
ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) (rvo.nl)
VEKI: Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) (rvo.nl)
www.verduurzamingindustrie.nl 
www.rvo.nl/co2reductieindustrie