Datum en Tijd
dinsdag 24 januari 2023, 10:00 - 11:00
Sessie
Webinar: Duurzame bronnen en duurzame opwek
Beschrijving

In deze sessie bespreken we de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie-opwek door zon en wind, het gebruik van warmte, elektrificatie en de toekomst van waterstof. Hierbij kijken we naar de rol van netbalanceren. Met welke technieken stemmen we pieken en dalen van opwek en verbruik beter op elkaar af?

Sprekers

  • Olof van der Gaag (NVDE) over de invloed van netbalanceren op het energiesysteem en beschikbare technieken voor netbalancering.
  • Heleen Groenenberg (Tennet) over de flexibiliteitsopties voor bedrijven en instellingen en de tool Industrial ValueFlex.
  • Stephan Leewis (EZK) over de volgende stappen in het Routekaart Elektrificatie Industrie. 

Extra informatie
Batterijen en netbalanceren: Netbalancering, of energiebalancering, raakt aan verschillende onderdelen van het energiesysteem. Aanbod en vraag kunnen in de tijd en in de vorm van energiedrager een mismatch hebben. De behoefte aan netbalancering neemt toe, met name door de toename in weersafhankelijk en niet-stuurbaar aanbod van duurzame elektriciteit. Technieken voor netbalancering dragen dus bij aan de inpassing van hernieuwbare elektriciteit en CO2-reductie. Het is dan ook belangrijk dat er in Nederland in netbalanceringstechnieken geïnvesteerd wordt. De overheid kan ondernemers daarin ondersteunen. De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die dit mogelijk maakt.

De tool Industrial ValueFlex: Om bij meer bedrijven gebruik te kunnen maken van flexibiliteitsopties, heeft Tennet de tool Industrial ValueFlex ontwikkeld. Hiermee kunnen industriële grootverbruikers snel zien wat het aanbieden van flex oplevert in de portemonnee. Die kansen zijn al snel aanwezig in bedrijven waar warmte een rol speelt. Volgens Tennet wordt momenteel slechts 10% van het beschikbare flexibele vermogen daadwerkelijk benut. Dit terwijl 'flex' kan bijdragen aan het oplossen van de congestieproblematiek en financieel interessant kan zijn voor de aanbieder. 

Routekaart Elektrificatie industrie: Elektrificatie zal minimaal 60% van de totale behoefte van de industrie invullen. De Routekaart Elektrificatie geeft een aanzet wat Nederland nodig heeft om de omslag naar elektrificatie in de industrie te maken.